Υπηρεσιες

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένες λύσεις, υποστηρίζουμε συστήματα, προτείνουμε βελτιώσεις…

Σχεδιάζουμε, προτείνουμε και υλοποιούμε λύσεις που ταιριάζουν στο εργασιακό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας, στην Infocity εφαρμόζουμε ένα μοντέλο προσέγγισης της μηχανοργάνωσης το οποίο να καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της.

Δίνουμε σαφείς απαντήσεις για το τι πραγματικά χρειάζεται η επιχείρηση για τις δικές της πάντα ανάγκες, μέσα από μια γκάμα λύσεων ώστε να καταλήξουμε τελικά στην πλέον ενδεδειγμένη.

Στη συνέχεια, υποστηρίζουμε το πληροφορικό και τεχνολογικό σύστημα της επιχείρησης για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του, και παρεμβαίνουμε όποτε παραστεί ανάγκη τροποποίησης ή/και αναβάθμισης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει η Infocity περιλαμβάνουν:

  • Προμήθεια Εξοπλισμού
  • After Sales
  • Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση και εφαρμοφή δικτυακών μοντέλων και μοντέλων επικοινωνίας
  • Αναβαθμίσεις
  • Εγκαταστάσιες Λογισμικού
  • Τεχνική Υποστήριξη