Πληροφοριες

Η Infocity δραστηριοποιείται στο χώρο της μηχανοργάνωσης εταιρειών, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών, στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1998 από στελέχη δραστηριοποιημένα στο χώρο της Πληροφορικής, από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στόχος ήταν τότε η δημιουργία μίας εταιρείας που θα παρείχε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανοργάνωσης και υποστήριξης σε επιχειρήσεις, και παραμένει και σήμερα πρωταρχικός.

Η εταιρεία έχει πετύχει μέχρι σήμερα να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ανταποκρινόμενη σε κάθε πρόκληση που της παρουσιάστηκε. Έχοντας ολοκληρώσει ήδη 20 χρόνια δραστηριότητας, συνεχίζει με την ίδια θέρμη, περισσότερη διάθεση, και ασταμάτητη ενημέρωση και βελτίωση σε κάθε επίπεδο.

Για το μέλλον, η Infocity εξερευνά νέες τεχνολογίες, νέες δραστηριότητες, νέα target groups, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα να διατηρήσει το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει.